přihlášení na portál
zaregistrovat se
anketa soutěž
naše články a názory odkazy na www.okoloprahy.cz
Všechny články a další obsah na této stránce jsou převzaty se souhlasem firmy "Pragoprojekt"

Obec: Kralupy nad VltavouKralupsko je nespornou součástí metropolitního regionu Prahy.
Kralupy nad Vltavou jsou ze všech meziregionálních center nyní s Prahou nejlépe a nejrychleji dopravně propojeny (hodnotíme-li silniční i železniční spojení, srovnatelná je ještě dopravní propojenost Říčan a Berouna) a mají z těchto center také jednu z nejtěsnějších vazeb pracovištně-bydlištních.
→ Město Kralupy chce v budoucnu nabízet svá kvalitní a kapacitní zařízení společenského, kulturního a sportovního života nejen svým občanům ale i občanům širšího zázemí města a stát se výrazným kulturním a společenským centrem, konkurenceschopným vdané sféře vůči Praze, tak aby se staly atraktivním místem pro trvalý pobyt s „dobrou adresou“, vysokým standardem možností využití volného času a pestrým společenským životem.
Dalším tématem spolupráce s obcemi v zázemí města se stane rozvoj cestovního ruchu, opírající se jak o historickou, kulturní a přírodní atraktivitu dolního Povltaví, tak o příznivou polohu města vůči Praze. Z města tradičně takřka výhradně průmyslového též na město rezidenční s výraznou obslužnou funkcí vůči svému zázemí


www.okoloprahy.cz/katalog