přihlášení na portál
zaregistrovat se
soubory a články

Vítěz čtenářské ankety
tady o "Zkuste stavět s námi"

www.stings96.cz

Vítěz čtenářské ankety Stavební společnost vznikla v květnu 1996 jako ryze stavební společnost, která si dala za cíl komplexní služby v oblasti stavebnictví s individuálním přístupem k zákazníkovi.
Základní filosofií společnosti je nehledět na kvantitu, ale na kvalitu.
Společnost nabízí klientům individuální projekty, inženýrskou činnost, realizaci až po kolaudaci.

Společnost se orientuje převážně na výstavbu rodinných domů podle individuálních projektů, kompletní rekonstrukce objektů, půdní vestavby a nástavby.
Jako jednu ze specializací je třeba uvést zateplování budov kontaktním způsobem. Na toto zateplování společnost Stings 96 vlastní Osvědčení od firmy BAUMIT.

Novou aktivitou společnosti se stala výstavba nízkoenergetických domů jejichž kvalitní provedení je prokazováno Blow – door testem.
Domy staví společnost na základě projektů Arch. Josefa Smoly.

Stings 96 s.r.o. má dva spolumajitele, kteří se praktickou stavební činností zabývají více než 25 let. Tím mají dostatek zkušeností s vedením týmu pěti stavbyvedoucích, kteří tvoří základní technický kádr společnosti. Celkem má společnost Stings 96 35 pracovníků a více než 80 stálých spolupracovníků.
Se svými subdodavateli v oblasti instalací spolupracuje společnost již několik let, takže se na ně může při své náročnosti na kvalitu plně spolehnout.

Termíny realizace společností Stings 96 s.r.o.jsou v rozpětí 9 - 12 měsíců s ohledem na použité technologie a velikost objektu.

Každý stavbyvedoucí je vybaven mobilním telefonem, což umožňuje velice operativní řízení ale i možný kontakt klienta se stavbyvedoucím v případě nutného dotazu či korekce.

Stings 96 s.r.o. realizuje dodávky staveb formou "naklíč". Důsledně dodržuje veškeré výhody realizace pro klienta při výstavbě tímto způsobem:
(Viz. také " Jak společnost STINGS 96 uzavírá zakázky ")

 • ♦ stavebník má pouze jednoho partnera, který s ním řeší veškeré otázky související se stavbou (od studie, výběru technologií až po realizaci stavby)
 • ♦ stavebník má jistotu pevné ceny po celou dobu výstavby
 • ♦ jeden partner znamená i výhodu při případné reklamaci
 • ♦ smluvní termín dokončení je pojištěn nemalou sankcí vůči společnosti
 • ♦ rychlost výstavby je společným zájmem obou stran a výhodné ekonomiky stavby, výstavba se realizuje v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu smlouvy o dílo
 • ♦ výstavbu vede zkušený stavbyvedoucí, který každodenně řídí práce na stavbě
 • ♦ stavbyvedoucí jsou kontrolováni výrobním ředitelem – autorizovaným inženýrem
 • ♦ společnost reaguje na případné dodatečné změny klienta a snaží se mu vyhovět
 • ♦ veškeré návrhy a realizace detailů stavby se řídí maximální úsporou budoucích nákladů na vytápění
 • ♦ součástí nabídky je komplexnost, tzn. oplocení, úprava zahrady, zpevněné plochy, sadové úpravy
 • ♦ ekonomika stavby je dána výhodným nákupem materiálů a účtováním klientovi ceny bez DPH
 • ♦ stavebníka stavba neotravuje, neubírá mu čas a může se věnovat své práci a výdělku, který je určitě výhodnější případná neodborná práce na stavbě
 • ♦ Pro klienty zajišťujeme též ve spolupráci s realitními kancelářemi zajištění pozemku pro výstavbu.

Interiéry
V oblasti špičkového vybavení interiérů spolupracuje firma mimo jiné s renomovanou firmou A.I.T. - DESIGN DUROŇ, s.r.o. , která je výhradním producentem českého designového nábytku zn. DESIGN-DUROŇ®

Jak lépe poznat filosofii jednoho z majitelů společnosti:
V jeho článcích publikovaných časopisem Dům a zahrada v rámci seriálu "Zkuste stavět s námi" , který vycházel od poloviny roku 1999.

Úspěchy společnosti:
Již po dvouleté existenci společnost získala svoji klientelu, navázala řadu kontaktů s projekčními ateliery a získala dvojnásobné ocenění od odborné poroty Dům roku 1999.
Další získaná ocenění společnosti Stings 96 jsou TOP dům 2003 a TOP dům 2005 v časopise Dům a zahrada.
www.okoloprahy.cz/katalog